Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Γ΄

Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Γ΄