Εγγραφή στο newsletter

Μη χάσετε καμία ενημέρωση! Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα νέα μας


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

Search
Close this search box.

Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών ως εξωσχολική δραστηριότητα από το 1994

Προετοιμασία για το Γυμνάσιο

Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα προετοιμασίας, διάρκειας ενός μηνός, για την ύλη των Αρχαίων της Ά Γυμνασίου.

ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

2 ΔΙΩΡΑ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 15.00 ΜΕ 17.00

ΕΝΑΡΞΗ 18/06 ΛΗΞΗ 18/07

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 100€

*Οι μαθητές που θα εγγραφούν στο ολοήμερο θερινό πρόγραμμα (summer camp) και πρόκειται να εισαχθούν στην Α’ Γυμνασίου, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα προετοιμασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΙ

– Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τον όμορφο κόσμο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων θα θέσουμε τις βάσεις ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του νέου -για τα παιδιά- αντικειμένου, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
– Στα μαθήματά μας θα διδαχθούν με εύληπτο και ουσιαστικό τρόπο ένα σημαντικό τμήμα της ύλης τους, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να εξασκηθούν με φύλλα εργασίας και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.
– Το μάθημα πραγματοποιείται με διαδραστικό τρόπο, ώστε κάθε παιδί να αντιληφθεί πως τα αρχαία ελληνικά είναι η γλώσσα μας και μπορούμε να τη μάθουμε και να τη χρησιμοποιούμε ορθά. Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι λεξιλογικές ασκήσεις που θα επεξεργαζόμαστε στην τάξη, δεδομένου ότι στο σχολείο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής (ετυμολογία, παράγωγα, συνώνυμα κ.τ.λ.)
– Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία στην τάξη, είτε μέσω διαδικτύου, ζωντανά ή ασύγχρονα.

ΥΛΗ

ΑΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1η ἑβδομάδα

Φθόγγοι/ Γράμματα/ Τόνοι/Πνεύματα/κανόνες τονισμοῦ

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

2η ἑβδομάδα

Οὐσιαστικὰ Α΄ κλίσεως / Τὸ ῥῆμα εἰμὶ

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

3η ἑβδομάδα

Οὐσιαστικὰ Β΄ κλίσεως/  Οἱ χρόνοι τοῦ ῥήματος

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις

4η ἑβδομάδα

Συντακτικό: Ὑποκείμενο / Ἀντικείμενο

Λεξιλογικὲς ἀσκήσεις