Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ ἱδρύθηκε τὸ 1994 ἀπὸ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη μὲ σκοπὸ τὴν ἐκμάθηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Φιλοσοφίας.

Μὲ συνέπεια, ἀφοσίωση καὶ ὑπευθυνότητα, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ προτρέπει μικροὺς καὶ μεγάλους νὰ μάθουν καὶ νὰ ἀγαπήσουν τὴ γλώσσα καὶ τὸν πολιτισμό μας. Καθημερινά, ἔμπειροι καθηγητὲς διδάσκουν μὲ τρόπο ἁπλό, ἀλλὰ κατανοητό, τὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα, τὴ Μυθολογία, τὴν Ἱστορία τῆς Πατρίδας μας, τὴ Φιλοσοφία, τὴν Ἐτυμολογία. Ἡ διάρκεια τοῦ κάθε μαθήματος εἶναι ἀπό μιάμιση ἓως δύο ὧρες, μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα. Εκτάκτως πραγματοποιοῦνται διαλέξεις, σεμινάρια καί ἐκδρομές πολιτιστικοῦ χαρακτήρα.

Ἐγγραφὲς γίνονται καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἒτους, προτιμότερο εἶναι ὅμως νὰ ἐγγραφεῖτε ἀπό τό φθινόπωρο.

Εἴμαστε στὴ διάθεσή σας στὸ τηλέφωνο 210 5221 314 τὶς ἐργάσιμες ἡμέρες καὶ ὧρες. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ μᾶς στέλνετε ἠλεκτρονικὰ μηνύματα στὴ διεύθυνση info@ellinikiagogi.gr ἢ νὰ μᾶς ἀφήνετε τὸ μήνυμά σας στὴ σελίδα τῆς σχολῆς μας στὸ Facebook.