ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ελληνική Αγωγή είναι Σχολή Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας που διδάσκει την Αρχαία Ελληνική γλώσσα και ό,τι έχει σχέση με τον Ελληνικό Πολιτισμό σε ενηλίκους και παιδιά ήδη από το 1994. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε επί 25 συναπτά έτη, στηρίζεται στην ρήση του Αντισθένους “Ἀρχή Σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις».” Η διδασκαλία βασίζεται στον ενεργό ρόλο της ετυμολογικής ανάλυσης των λέξεων, με στόχο να αναδειχθεί η διαχρονικότητα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο των “ζωντανών γλωσσών”, η γλώσσα διδάσκεται σαν να ομιλείται ακόμη. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι είναι παράλογο να μαθαίνουν οι Έλληνες ξένες γλώσσες, σε πολύ μικρή ηλικία μάλιστα, και να μην μπορούν να μάθουν την αρχαία μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν καθημερινά.

Ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα σε μία εποχή που η εκμάθηση της αρχαίας γλώσσας εθεωρείτο, από το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, υποχρεωτική «σχολική αγγαρεία», με διάχυτη την πίστη ότι τα ελληνικά που μιλούμε σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με την γλώσσα των αρχαίων κειμένων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως, η διδασκαλία τους, μάλιστα, εκλαμβανόταν ως μία στείρα και άσκοπη, επί της ουσίας, πνευματική ενασχόληση, η οποία – εάν μου επιτρέπετε – θύμιζε περισσότερο μελέτη “νεκρού” σώματος σε ιατρική τράπεζα ανατομίας. Υπήρχε πλήρης άγνοια ως προς το ερμηνευτικό βάθος των λέξεων, την σημασία της προσωδίας, την σοφή διάταξη των φθόγγων και των συλλαβών, την μουσικότητα του ελληνικού λόγου, την δύναμη των φιλοσοφικών εννοιών και αξιών. Ο πρώτος και άμεσος στόχος μου τότε, μέσω της Ελληνικής Αγωγής, ήταν αυτός ακριβώς, να συνεισφέρω ώστε να έρθει σε επαφή ο μέσος Έλληνα με τον πλούτο της αρχαίας ελληνικής σκέψης και του πολιτισμού, δείχνοντας την διαχρονική συνέχεια και ενισχύοντάς τον έτσι ηθικά και πνευματικά.

Αισθάνομαι ιδαιτέρως υπερήφανος και ευγνώμων που η προσπάθεια αυτή, η οποία ξεκίνησε με ελπιδοφόρα προαίρεση και αρκετές δυσκολίες, απέδωσε (και συνεχίζει να αποδίδει) καρπούς. Αξίζει να επισημάνω ότι με πυρήνα την Ελληνική Αγωγή, την σχολή που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, σαφή διδακτική μέθοδο και βιβλία, δημιουργήθηκε μετέπειτα μία ευρύτερη, θετική, στροφή προς την εκμάθηση της αρχαίας γλώσσας, καμία όμως δεν είχε την δυναμική, την διάρκεια και την σταθερότητα στον χρόνο, όπως συνέβη με την περίπτωση της Ελληνικής Αγωγής.

Με συνέπεια, αφοσίωση και υπευθυνότητα, η Ελληνική Αγωγή προτρέπει μικρούς και μεγάλους να μάθουν και να αγαπήσουν την γλώσσα και τον πολιτισμό μας.

Στην σχολή μας θα βρείτε πολλά τμήματα ενηλίκων και παίδων, όπου διδάσκεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός (γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία). Στα τμήματα ενηλίκων, ειδικά όσον αφορά στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, η φοίτησις είναι τριετής. Στο τέλος των τριών ετών, ο σπουδαστής μπορεί να μελετήσει και να κατανοήσει οποιοδήποτε κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά, μελετώντας από το πρωτότυπο.

Στην Ελληνική Αγωγή αρχίζουμε την διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε όλες τις ηλικίες, απλά, μεθοδικά και αβίαστα. Η γραμματική, το συντακτικό, το λεξιλόγιο αναλύονται – όσο χρειάζεται – για την κατανόηση του μηχανισμού της γλώσσας κι όχι ως αυτοσκοπός. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα διδάσκονται μόνον για να διευκολυνθεί η επαφή με το κείμενο και να ξεπερασθούν οι αρχικές γλωσσικές δυσκολίες. Βασική διδακτική απαίτηση παραμένει η αναγνώριση της κοινής ρίζας και των διαχρονικών γλωσσικών στοιχείων. Η ενασχόληση με την ετυμολογία και τα παράγωγα, η ανίχνευση των ελληνικών λέξεων στα διάφορα λεξιλόγια, οι λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις συνώνυμων λέξεων και η εμπεριστατωμένη μελέτη τους αποτελούν το κύριο διδακτικό μέλημα. Η σύγχρονη επιστήμη της Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας (Tomatis) δέχεται ότι για να αφομοιώσει κανείς μία γλώσσα πρέπει πρώτα να αρχίζει να αφομοιώνει τα ακούσματα, τη μουσική αυτής της γλώσσας, το πώς εκφράζεται, πώς τονίζει τον λόγο, το πώς ηχεί. Το νόημα ακολουθεί σχεδόν αυτομάτως. Με βάση αυτές τις αρχές η αρχαία ελληνική γλώσσα στην Ελληνική Αγωγή δεν διδάσκεται ως «νεκρή» γλώσσα, αλλά ως ιδιαίτερη μορφή της ενιαίας ελληνικής γλώσσας.

Τα κείμενα προς διδασκαλία επιλέγονται με μεγάλη προσοχή, ώστε να είναι ευκολονόητα, απαγγέλλονται ως δρώμενο, βιώνονται και κατανοούνται από τον μαθητή. Ό, τι χρειάζεται να τονισθεί, αναπτύσσεται και αναλύεται ιδιαιτέρως, για παράδειγμα οι δασυνόμενες λέξεις, οι κανόνες τονισμού, η βαθύτερη έννοια και η σημασία των Εγκλίσεων, οι χρόνοι και οι κλίσεις· πάντα σε συνάρτηση με το πώς λειτουργούν μέσα στο αρχαίο κείμενο αφ’ ενός αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο νόημά του, αφ’ ετέρου με το πώς μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας, χωρίς ωστόσο να παρασυρόμαστε σε λεκτικές υπερβολές.

Για κάθε έτος σπουδών υπάρχει ξεχωριστό βιβλίο και παράλληλο συμπληρωματικό εγχειρίδιο προς διευκόλυνση της μελέτης στο σπίτι. Στο βιβλίο του Α’ έτους, ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με την αρχαία ελληνική γραμματεία, εξετάζοντας σε κάθε μάθημα έναν μεγάλο κλασσικό συγγραφέα. Στο βιβλίο του Β΄ έτους εξετάζονται θεματικές ενότητες (π.χ. Μηδικοί Πόλεμοι, Επιγράμματα, Ιατρική, Μουσική, Ολυμπιακοί Αγώνες), ενώ στο βιβλίο του Γ’ έτους οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κείμενα, τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται ως «δύσκολα», από την ομηρική, κλασσική και ελληνιστική περίοδο. Εδώ, σε κάθε ενότητα του βιβλίου, με συγκεκριμένη επιλογή στίχων από όλες τις ραψωδίες, διδάσκονται την Ιλιάδα του Ομήρο (με την γλώσσα του οποίου σταδιακά έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται ήδη από το Α΄ έτος και στον οποίο εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τριετούς κύκλου σπουδών, προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιτυχής φοίτησή τους στη Σχολή). Όλα τα τμήματα ενηλίκων, προβάλλονται απευθείας μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους μαθητές, καθιστώντας την διαρκή παρακολούθηση ακόμη πιο εύκολη και την επαφή με το μάθημα ακόμη πιο ουσιαστική, αφού μπορεί κάποιος να ανατρέξει στο μάθημα όποτε θελήσει.

Στα τμήματα των παίδων, η εισαγωγή γίνεται ήδη από την προσχολική ηλικία – από την ηλικία των τριών ετών μπορεί να ξεκινήσει η φοίτηση στη σχολή. Η διδασκαλία γίνεται προφορικά, με διαλόγους, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, μουσικοκινητική, με τη χρήση λέξεων, φράσεων, μύθων, κατασκευών που καθιστούν το μάθημα ευχάριστο και βιωματικό. Στις αρχές του δημοτικού δίνεται έμφαση στην κατανόηση του αρχαίου λόγου, στην ετυμολογική ανάλυση και στην χρήση του πολυτονικού συστήματος, ενώ και στο τέλος του δημοτικού ξεκινά η μελέτη της Οδύσσειας του Ομήρου από το πρωτότυπο κείμενο. Στο γυμνάσιο, οι έφηβοι επιδίδονται στην μελέτη φιλοσοφικών κειμένων, συμμετέχοντας ταυτοχρόνως σε ρητορικές αντιπαραθέσεις και φιλοσοφικά “συμπόσια” που διοργανώνονται στην σχολή. Στόχος πάντοτε η ποσότητα και η ποιότητα των ερεθισμάτων και των μορφωτικών ευκαιριών που παρέχονται, καθώς αποτελούν παράγοντα καθοριστικό για την νοητική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

Πρόσφατες έρευνες των Νευροεπιστημών δείχνουν ότι η εξάσκησις και το εμπλουτισμένο περιβάλλον αυξάνουν όχι μόνο τις νευρωνικές συνάψεις, αλλά ακόμη και αυτήν την νευρογένεσι. Έρευνα που είχε διενεργηθεί στους μαθητές της σχολής μας από τον Ιωάννη Τσέγκο, ψυχίατρο, διευθυντής του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού τομέα του Ανοιχτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Αθηνών, το 2007, και είχαν παρουσιασθεί στο 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Κω, κατέδειξαν την σπουδαιότητα εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα πρώτα σχολικά χρόνια για την αποτελεσματική νοητική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Αντίστοιχα συμπεράσματα καταδεικνύουν και ξένες μελέτες. Το πλούσιο και οργανωμένο λεξιλόγιο, η ετυμολογική ερμηνεία των λέξεων και, συνακόλουθα, η σωστή ορθογραφία, η ρυθμική έκφρασις, η ακουστική κι αισθητική καλλιέργεια, η διδασκαλία προτύπων και ηθικών αξιών, αποτελούν πρωτεύοντες μαθησιακούς στόχους της διδακτικής αγωγής που εφαρμόζεται στον χώρο μας, οι οποίοι κι επιτυγχάνονται μέσα από το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εκπονούνται.

Μετά από 25 χρόνια λειτουργίας και εμπειρίας και πάνω από 6.000 αποφοίτους η Ελληνική Αγωγή έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Στόχος μου είναι να μεταφέρω το μήνυμα εμπράκτως πως η Ελληνική Γλώσσα είναι ενιαία, η αρχαία της μορφή είναι ολοζώντανη αφού υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, έχει παλμό, δύναμη, ουσία και αξίζει τον κόπο να επιβιώσει, βοηθώντας όποιον ενδιαφέρεται να την μάθει, να την μάθει εύκολα, ευχάριστα και γρήγορα.

Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο της Ελληνικής Αγωγής!

Άδωνις Γεωργιάδης