Πλάτωνος -Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως , Μέρος Β΄

Πλάτωνος -Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως , Μέρος Β΄