Πλάτωνος -Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως, Μέρος Β΄

Πλάτωνος -Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως, Μέρος Β΄