Ελληνική Μυθολογία: Ιστορία και Αποσυμβολισμός 2022 – 2023