7. Τα ανώμαλα ουσιαστικά

7. Τα ανώμαλα ουσιαστικά