3. Τα αρσενικά ουσιαστικά

3. Τα αρσενικά ουσιαστικά