2. Το άρθρο και το ουσιαστικό

2. Το άρθρο και το ουσιαστικό