11. Ίκαρος, ο μικρός Ολυμπιονίκης

11. Ίκαρος, ο μικρός Ολυμπιονίκης