10. Τα παραθετικά των επιθέτων

10. Τα παραθετικά των επιθέτων