Ἀνακρέοντος, Τὰ δώρα τῆς φύσεως ????

Ἀνακρέοντος, Τὰ δώρα τῆς φύσεως ????