Φύσις ἢ Τέχνη; ἡ γέννησις καὶ ἡ ἐκπαίδευσις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ σημασία τοῦ ταλέντου καὶ τῆς ἐκπαίδευσης στὸν σύγχρονο manager.

Φύσις ἢ Τέχνη; ἡ γέννησις καὶ ἡ ἐκπαίδευσις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ σημασία τοῦ ταλέντου καὶ τῆς ἐκπαίδευσης στὸν σύγχρονο manager.