Φιλοκαλούμεν μετ᾽ ευτελείας

Φιλοκαλούμεν μετ᾽ ευτελείας