Το “όργανον”, περι κατηγοριών (Μέρος 4ον)

Το “όργανον”, περι κατηγοριών (Μέρος 4ον)