Το “όργανον”, περι κατηγοριών (Μέρος 3ον)

Το “όργανον”, περι κατηγοριών (Μέρος 3ον)