Το “όργανον”, περι κατηγοριών (Μέρος 2ον)

Το “όργανον”, περι κατηγοριών (Μέρος 2ον)