17. Τα είδη των προτάσεων

17. Τα είδη των προτάσεων