20. Τί σημαίνουν οι λέξεις;

20. Τί σημαίνουν οι λέξεις;