Τί δίδαξε ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Ἀλέξανδρο; Σύνοψις τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας. Ἡ ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως τῶν δύο κόσμων: νοητικὸ καί υλικό. Ἡ ὑποταγὴ τῆς ὕλης στὸν ἑστιασμένο νοῦ.

Τί δίδαξε ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Ἀλέξανδρο; Σύνοψις τῆς Ἀριστοτελικῆς Φιλοσοφίας. Ἡ ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως τῶν δύο κόσμων: νοητικὸ καί υλικό. Ἡ ὑποταγὴ τῆς ὕλης στὸν ἑστιασμένο νοῦ.