Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Ε΄ : Ὁ μῦθος τοῦ Ἠρός

Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Ε΄ : Ὁ μῦθος τοῦ Ἠρός