Πλάτωνος – Σοφιστής ἤ Περί τοῦ Ὄντος

Πλάτωνος – Σοφιστής ἤ Περί τοῦ Ὄντος