Πλάτωνος -Θεαίτητος ἤ Περί Ἐπιστήμης

Πλάτωνος -Θεαίτητος ἤ Περί Ἐπιστήμης