Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Β΄: Ἡ περιγραφή τῆς ἰδανικῆς πολιτείας

Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Β΄: Ἡ περιγραφή τῆς ἰδανικῆς πολιτείας