Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Α΄

Πλάτωνος -Πολιτεία ἤ Περί Δικαίου , Μέρος Α΄