Δημηγορία Διοδότου, το τέλος της πολιορκίας των Πλατεών και ο εμφύλιος στην Κέρκυρα

Δημηγορία Διοδότου, το τέλος της πολιορκίας των Πλατεών και ο εμφύλιος στην Κέρκυρα