Πλάτωνος – Φαίδων ἤ Περί Ψυχῆς , Μέρος Α΄

Πλάτωνος – Φαίδων ἤ Περί Ψυχῆς , Μέρος Α΄