Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Β΄

Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Β΄