Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Α΄

Πλάτωνος -Συμπόσιον ἤ Περί Ἔρωτος, Μέρος Α΄