Πλάτωνος -Φαῖδρος ἤ Περί Καλοῦ, Μέρος Γ΄

Πλάτωνος -Φαῖδρος ἤ Περί Καλοῦ, Μέρος Γ΄