Πλάτωνος -Ἀπολογία Σωκράτους, Μέρος Β΄

Πλάτωνος -Ἀπολογία Σωκράτους, Μέρος Β΄