Πλάτωνος -Φαῖδρος ἤ Περί Καλοῦ, Μέρος Α΄

Πλάτωνος -Φαῖδρος ἤ Περί Καλοῦ, Μέρος Α΄