Πλάτωνος -Χαρμίδης ἤ Περί Σωφροσύνης.

Πλάτωνος -Χαρμίδης ἤ Περί Σωφροσύνης.