Πλάτωνος -Ἀλκιβιάδης Μείζων ἤ Περί Ἀνθρώπου Φύσεως

Πλάτωνος -Ἀλκιβιάδης Μείζων ἤ Περί Ἀνθρώπου Φύσεως