Πλάτωνος – Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως, Μέρος Γ΄

Πλάτωνος – Τίμαιος ἤ Περί Φύσεως, Μέρος Γ΄