Πλάτωνος – Πολιτικός ἤ Περί Βασιλείας

Πλάτωνος – Πολιτικός ἤ Περί Βασιλείας