Πλάτωνος -Ἀπολογία Σωκράτους, Μέρος Α΄

Πλάτωνος -Ἀπολογία Σωκράτους, Μέρος Α΄