3. Ιστορικά Επίκαιρα – Το στρατιωτικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη

3. Ιστορικά Επίκαιρα – Το στρατιωτικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη