Η σύνδεσις της Πλατωνικής με την Αριστοτελική Φιλοσοφία

Η σύνδεσις της Πλατωνικής με την Αριστοτελική Φιλοσοφία