14. Η μετοχή και το επίρρημα

14. Η μετοχή και το επίρρημα