18. Ενεργητική και παθητική σύνταξη

18. Ενεργητική και παθητική σύνταξη