Η αυγή των Βίκινγκς, η εμφάνιση των Ρως και οι επίλεκτοι Βάραγγοι στην υπηρεσία της Αυτοκρατορίας

Η αυγή των Βίκινγκς, η εμφάνιση των Ρως και οι επίλεκτοι Βάραγγοι στην υπηρεσία της Αυτοκρατορίας