6. Ίκαρος, ο Μικρός Ολυμπιονίκης

6. Ίκαρος, ο Μικρός Ολυμπιονίκης