Ἄδωνις Γεωργιάδης: Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Εἶναι ἀπόφοιτός της Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας. Ἀπὸ τὸ 1993 καὶ μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονέων του, ἀναλαμβάνει τὴν διεύθυνση τῶν ἐκδόσεων «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Μέχρι σήμερα, ὑπὸ τὴν δική του ἐπίβλεψη ἔχουν ἐκδοθεῖ περίπου 1.000 βιβλία, κυρίως μεταφράσεις ἀρχαίων καὶ βυζαντινῶν Ἑλλήνων συγγραφέων, ἀλλὰ καὶ μελέτες γύρω ἀπὸ τὸν διαχρονικὸ Ἑλληνικὸ πολιτισμό. Τὸ 1994 ἵδρυσε τὸ Κέντρο Ἐλευθέρων Σπουδῶν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», μὲ σκοπὸ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, μὲ μία πρωτότυπη μέθοδο, τόσο σὲ ἐνήλικες, ὅσο καὶ σὲ παιδιὰ Νηπιαγωγείου καὶ Δημοτικοῦ.

Λεωνίδας Γεωργιάδης:Τὸ 1989 ἀποφοίτησε μὲ ‘Ἄριστα” ἀπὸ τὸ Μαθηματικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Πατρών, ὅπου καὶ παρέμεινε ὡς μεταπτυχιακὸς ὑπότροφος μέχρι τὸ 1993. Μετὰ τὸν ἀπρόσμενο θάνατο τῶν γονέων τοῦ ἀνέλαβε μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἄδωνι τὴν διεύθυνση τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Γεωργιάδης – Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων”, θέση ποὺ κατέχει μέχρι καὶ σήμερα. Ἀπὸ τὸ 2003 εἶναι συμπαραγωγὸς τῆς καθημερινῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς «Ἑλλήνων Ἔγερσις” ποὺ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν παρουσίαση στὸ εὐρὺ κοινὸ ὅλων των σημαντικῶν ἔργων Ἑλλήνων καὶ ξένων συγγραφέων. Ἀπὸ τὸ 2012 διδάσκει Ἀρχαία Ἑλληνικὴ φιλοσοφία στὴν πρότυπη σχολὴ «Ἑλληνικὴ Ἀγωγή”. Διοργανώνει θερινὰ σεμινάρια, ἐκδρομὲς ἀρχαιολογικοῦ καὶ ψυχαγωγικοῦ χαρακτήρα, πάντα μὲ σκοπὸ τὴν διάδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότητας, πάνω στὶς μεγάλες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Σοφία Γούλα: Ἡ Σοφία Γούλα γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε Ἑλληνικὴ Φιλολογία μὲ κατεύθυνση κλασικῶν σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο Πατρών. Ἀπὸ τὸ 2004,στὸ πλαίσιο τῆς ἐπιμορφώσεώς της, παρακολούθησε μαθήματα ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ ἱστορίας στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγή. Ὡς φυσικὸ ἐπακόλουθο ἦρθε ἡ διδασκαλία καὶ τῶν δύο αὐτῶν μαθημάτων στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ καθὼς καὶ σὲ ἄλλα κέντρα ἐλευθέρων σπουδῶν καὶ ἰδιωτικὰ σχολεῖα ἀπὸ τὸ 2005 μέχρι καὶ σήμερα. Μιλάει Ἀγγλικὰ καὶ Γαλλικὰ καὶ εἶναι μητέρα ἑνὸς ἀγοριοῦ.

Ἀγγελικὴ Κομποχόλη: Ἡ Ἀγγελικὴ Κομποχόλη γεννήθηκε στὴν Καλαμάτα. Σπούδασε φιλολογία στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1986-1990). Ὑπότροφος τοῦ ΙΚΥ, ὑποστήριξε μὲ ἐπιτυχία τὴ διδακτορική της διατριβὴ στὸ ἴδιο πανεπιστήμιο τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2008. Γιὰ τὴν ἐρευνητική της ἐργασία τιμήθηκε τὶς χρονιὲς 2002, 2006 καὶ 2010 μὲ ἐπαίνους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Βίκυ Σακκά: Ἡ Βίκυ Σακκὰ εἶναι ἀπόφοιτός της Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τοῦ τμήματος φιλοσοφίας καὶ παιδαγωγικῆς ψυχολογίας μὲ κατεύθυνση στὴν παιδαγωγική. Τὰ τελευταῖα ὀκτὼ χρόνια διδάσκει τὰ προσχολικὰ καὶ παιδικὰ τμήματα στὴν Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ.

Οὐρανία Τουτουντζὴ: Ἡ Οὐρανία Ν. Τουτουντζὴ εἶναι συγγραφέας καὶ διδάκτορας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου. Ἀπὸ τὸ 2002 μέχρι τὸ 2006 δίδαξε τὸ Σεμινάριο Ἐπιλογῆς «Φιλοσοφία – Πολιτισμὸς – Ἐπικοινωνία» στὸ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Ἀπὸ τὸ 2011 ὀργανώνει τὸ «Ἐργαστήριο Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν» γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου ἐνῶ ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2016 διδάσκει στὴν «Ἑλληνικὴ Ἀγωγή».