Καλῶς ἤλθατε στὴν Ψηφιακὴ Ἑλληνικὴ Ἀγωγή!

Σὲ αὐτὸ τὸ πεδίο μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὶς ὁμιλίες ποὺ προβάλλονται ζωντανὰ ἀπὸ τὴν Σχολὴ χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἐγγραφεῖτε σὲ αὐτές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γιὰ νὰ παρακολουθήσετέ τα μαθήματα μέσω διαδικτύου, θὰ πρέπει πρῶτα νὰ ἐγγραφεῖτε. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρεις γιὰ τὴν ἐγγραφὴ ἢ τὴν ὕλη τοῦ κάθε μαθήματος, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μὲ τὴ Σχολή.

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

με την Αλτάνη

ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

με τον Νίκο Λυγερό

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

με τον Σάκη Μουμτζή

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

με την Εύα Καπόλου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Β’ ΈΤΟΣ

με την Αγγελική Κομποχόλη

ΟΜΗΡΟΣ

με την Ουρανία Τουτουνζή

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ’ ΈΤΟΣ

με την Αγγελική Κομποχόλη

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

με την Εύα Καπόλου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ

με την Αγγελική Κομποχόλη

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

με την Εύα Καπόλου

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

με τον Σαράντο Καργάκο

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

με την Αγγελική Κομποχόλη