Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΙΣΤΟΡΙΑ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

με την Αγγελική Κομποχόλη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

με την Εύα Καπόλου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

με τον Σαράντο Καργάκο