Καλῶς ἤλθατε στὴν Ψηφιακὴ Ἑλληνικὴ Ἀγωγή!

Σὲ αὐτὸ τὸ πεδίο μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὶς ὁμιλίες ποὺ προβάλλονται ζωντανὰ ἀπὸ τὴν Σχολὴ χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἐγγραφεῖτε σὲ αὐτές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γιὰ νὰ παρακολουθήσετέ τα μαθήματα μέσω διαδικτύου, θὰ πρέπει πρῶτα νὰ ἐγγραφεῖτε. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρεις γιὰ τὴν ἐγγραφὴ ἢ τὴν ὕλη τοῦ κάθε μαθήματος, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μὲ τὴ Σχολή.

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΙΣΤΟΡΙΑ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

με την Εύα Καπόλου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

με την Αγγελική Κομποχόλη

H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

με τον Σαράντο Καργάκο

ΙΣΤΟΡΙΑ – Β’ ΕΤΟΣ

με τον Άδωνι Γεωργιάδη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Β’ ΈΤΟΣ

με την Εύα Καπόλου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Γ’ ΈΤΟΣ

με την Εύα Καπόλου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ

με την Αγγελική Κομποχόλη

ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΚΡΥΦΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

με την Βασιλεία Στεργιοπούλου

ΟΜΗΡΟΣ

με την Ουρανία Τουτουνζή

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

με την Εύα Καπόλου

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

με την Εύα Καπόλου